Memòria científica

La Memòria Científica de l'IIS La Fe presenta el balanç de l'activitat científica i la recopilació de projectes i publicacions científiques desenvolupades pels Grups d'investigació de l'Institut, les plataformes i les diferentes árees que formen part de la institució.

Memoria científica 2016

Memòria científica 2016 de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe

Descarregar