Àrees de gestió

L'IIS La Fe té una estructura de gestió pròpia i diferenciada de l'assistencial del centre hospitalari, la finalitat principal del qual és donar suport a l'investigador.

Direcció

Javier S. Burgos Muñoz
Director gerente
Telèfon extern: 961246602
Telèfon intern: 246602
Telèfon corporatiu curt: 485600
javier_burgos(ELIMINAR)@iislafe.es

Esther Roche González
Secretària de Direcció
Telèfon extern: 961246601
Telèfon intern: 246601
secretaria(ELIMINAR)@iislafe.es

Àrea Científica

Ainhoa Genovés Martinez
Coordinadora Àrea Científica
Telèfon extern: 961246617
Telèfon intern: 246714
Telèfon corporatiu: 638031415
Telèfon corporatiu curt: 485604
investigacion(ELIMINAR)@iislafe.es

Ana Blanco Sánchez
Tècnic Oficina Internacional
Telèfon extern: 961246617
Telèfon intern: 246617
Telèfon corporatiu: 648936929
Telèfon corporatiu curt: 485680
internacional(ELIMINAR)@iislafe.es

Amparo Fernandez Hinarejos
Tècnic Suport Gestió de la Ciència
Telèfon extern: 961246600
Telèfon intern: 412600
area_cientifica(ELIMINAR)@iislafe.es

Mª Carmen Herranz Gordo
Tècnic Gestió de la Ciència
Telèfon extern: 961246606
Telèfon intern: 246606
Telèfon corporatiu: 618563831
Telèfon corporatiu curt: 485603
apoyo_investigacion(ELIMINAR)@iislafe.es

Eva Rueda Gil
Tècnic Infermeria
Telèfon extern: 961246606
Telèfon intern: 246606
rueda_eva(ELIMINAR)@gva.es

Investigació Clínica

María Cortell Ballester
Coordinadora Investigació Clínica
Telèfon extern: 961246611
Telèfon intern: 412607
investigacion_clinica(ELIMINAR)@iislafe.es

Laura Segura Martí
Proyect Manager and stra-up coordinator
Telèfon extern: 961246711
Telèfon intern: 246711
Telèfon corporatiu: 626494561
Telèfon corporatiu curt: 485632
monitor1(ELIMINAR)@iislafe.es

Gemma Ramón Abril
Monitora d'Assajos Clínics
Telèfon extern: 961246611
Telèfon intern: 412606
Telèfon corporatiu: 636650523
Telèfon corporatiu curt: 485625
monitor4(ELIMINAR)@iislafe.es

Diana Vicente Miralles
Monitora d'Assajos Clínics
Telèfon extern: 961246611
Telèfon intern: 412606
Telèfon corporatiu: 636650523
Telèfon corporatiu curt: 485625
monitor7(ELIMINAR)@iislafe.es

Beatriz Alcayde Torres
Secretària Tècnica Comité Ètic Investigació Clínica
Telèfon extern: 961246605
Telèfon intern: 246605
ceic(ELIMINAR)@iislafe.es

Clara Pérez Rambla
UICAB
Telèfon extern: 961244280
coordinacion_uicab(ELIMINAR)@iislafe.es

Laura Consuelo Arnal
Tècnic gestió contractes assajos clínics
Telèfon extern: 961246612
Telèfon intern: 412608
contratos_ec(ELIMINAR)@iislafe.es

Noelia Pérez García
Tècnic gestió documentació local assajos clínics
Telèfon extern: 961246612
Telèfon intern: 412609
administracion_ec(ELIMINAR)@iislafe.es

Concha Alegre Pérez
Tècnic servici custòdia arxius assajos clínics i suport UICAB
Telèfon intern: 244616
archivo(ELIMINAR)@iislafe.es

Serafin Rodríguez
Assessor Jurídic Comité Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospiral Universitari La Fe
rodríguez_ser(ELIMINAR)@gva.es

Desenrotllament de Persones

Mar Oñate Pérez
Coordinación Desarrollo de Personas
Telèfon extern: 961246614
Telèfon intern: 412612
mar_onyate(ELIMINAR)@iislafe.es

Geles Benet Monrós
Desarrollo de Personas
Telèfon extern: 961246614
Telèfon intern: 412613
angeles_benet(ELIMINAR)@iislafe.es

Mayte Cortell Sánchez
Coordinadora Desenrotllament de persones
Telèfon extern: 961246614
Telèfon intern: 412612
Telèfon corporatiu curt: 485665
recursos_humanos(ELIMINAR)@iislafe.es

Mabel Lafuente Alfaro
Tècnic Suport Desenrotllament de persones
Telèfon extern: 961246614
Telèfon intern: 412613
apoyo_desarrollo_personas(ELIMINAR)@iislafe.es

Gestió Econòmica

Cristina Clemente Parrilla
Coordinadora Gestió d'Econòmica
Telèfon extern: 961246613
Telèfon intern: 412611
gestion_economica(ELIMINAR)@iislafe.es

Carmina Arrúe Ballester
Unitat Clients i Proveïdors, Tècnic Comptabilitat
gestion_contabilidad(ELIMINAR)@iislafe.es

María Cobo Ruiz
Unitat Clients i Proveïdors, Tècnic Comptabilitat
Telèfon extern: 961246701
Telèfon intern: 246701
apoyo_contabilidad(ELIMINAR)@iislafe.es

Qualitat

Rosario Pellejero Pascual
Coordinadora Qualitat
Telèfon extern: 961246610
Telèfon intern: 412604
calidad(ELIMINAR)@iislafe.es

Adriana Sandoval Duarte
Tècnic de Qualitat
Telèfon extern: 961246610
Telèfon intern: 412604
calidad2(ELIMINAR)@iislafe.es

Informàtica

Francisco Javier Ripoll Esteve
Coordinador Informàtica
Telèfon extern: 961246608
Telèfon intern: 246608
informatica2(ELIMINAR)@iislafe.es

Alfredo Marco Moreno
Tècnic SATI
Telèfon extern: 961246608
Telèfon intern: 246702
sati(ELIMINAR)@iislafe.es

Comunicació

Anna Juan Roch
Coordinadora Comunicació
Telèfon extern: 961246615
Telèfon intern: 412615
Telèfon corporatiu: 638044568
Telèfon corporatiu curt: 485608
prensa(ELIMINAR)@iislafe.es

Ana Montalban García
Tècnic suport Esdeveniments i Comunicació
Telèfon extern: 961246600
Telèfon intern: 412600
inscripciones(ELIMINAR)@iislafe.es

Jurídica

Carlos Miñana Sánchez
Coordinador Área Jurídica
Telèfon corporatiu: 682856797
Telèfon corporatiu curt: 485627
carlos_minyana(ELIMINAR)@iislafe.es

Aarón Mayol Prósper
Coordinador/a Àrea Jurídica
Telèfon extern: 961246609
Telèfon intern: 412603
Telèfon corporatiu: 681377993
Telèfon corporatiu curt: 485662
area_juridica(ELIMINAR)@iislafe.es

Elena Aristoy Gómez Lechón
Tècnic de suport jurídic gestió convenis i contractes
Telèfon extern: 961246615
Telèfon intern: 412614
apoyo_juridico(ELIMINAR)@iislafe.es

Innovació

Elena Carrió Argos
Coordinadora Innovació
Telèfon extern: 961246609
Telèfon intern: 412617
elena_carrio(ELIMINAR)@iislafe.es

Biopolo

Silvia Sánchez Salvo
Coordinadora Biopolo
Telèfon extern: 961246609
Telèfon intern: 412602
Telèfon corporatiu: 618730095
Telèfon corporatiu curt: 485607
ssanchez(ELIMINAR)@biopololafe.es