Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics

El Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics és responsable de garantir la qualitat ética i científica del diseny realització, registre i comunicación dels assajos clínics dins d'un marc de máxima transparencia i certificar que els resultats que se'n deriven són útils .

President:
Dr. Pau Montesinos Fernández

Vicepresident 1º:
Dr. David Lorente Estellés.

Vicepresident 2º:
Dr. Pablo Berlanga Charriel

Secretària:
Sra. Beatriz Alcayde Torres

Vocals:

 • Dra. Mª Jesús Arilla Morell
 • Dr. José Mª Millán Salvador
 • Dra. Adela Cañete Nieto
 • Dr. Miguel Baquero Toledo
 • Dña. Clara Pérez Rambla
 • Dña. Elena García Marín
 • Dr. Isidro Jarque Ramos
 • Dra. María Tordera Baviera
 • Dr. Martín Prieto Castillo
 • Dra. Pilar Nos Mateu
 • Dr. Oscar Juan Vidal
 • Sra. Rosario Pellejero Pascual
 • D. José Antonio Rodríguez Gil
 • Sra. Ascensión Franco Bernal
 • Sra. Eva Rueda García
 • Sra. Ana Vivas Broseta
 • Dr. Luis Martí Bonmatí
 • Dra. Mª José Moya García