Comitè d'Ètica Extern de Biobancs i Col·leccions d'Investigació (CEBCI)

El Comitè d'Ètica Extern de Biobancos i Col·leccions d'Investigació – CEBCI, és l'encarregat d'assegurar la correcta aplicació dels principis ètics, metodològics i legals que comporten la cessió de mostres destinades per a recerca, havent-hi o no un projecte aprovat per un Comitè Ètic, la legalització de col·leccions històriques amb o sense consentiment informat, la creació d'altres noves, així com qualsevol aspecte susceptible de ser avaluat per un Comitè d'Ètica extern.

Membres

President: Dra. Cristina Aguado Codina. (Anàlisis Clínics)

Vicepresident: Dra. Isabel Boscá Blasco. (Neurologia)

Secretari: D. Serafín Rodríguez Capellán. Assessor Jurídic.

Membres:

  • Dr. Juan Jesús Vilchez Padilla. (Neurologia)
  • Dr. José Luis Ruiz Cerdá. (Urologia)
  • Dra. María del Pilar Marín Muela. (Microscopia)
  • Dra. Mónica Pilar Roselló Piera. (Genètica)
  • Dra. Mª José Herrero Cervera. (Farmacogenètica)
  • Dra. Julia Balaguer Guill. (Oncologia Pediàtrica)
  • Dr. Ramiro Jover Atienza. (Hepatologia Experimental)

Contacte

Beatriz Alcayde 

ceic@iislafe.es
(+34) 96 124 66 05 - Ext. 246605