Perfil del contractant

L'IIS La Fe és una fundació pertanyent al Sector Públic de la Generalitat Valenciana, conforme estableix l'article 5.3 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 369V. És una organització sense ànim de lucre, amb unes finalitats d'interès general de conformitat amb el previst en l'article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008.

Per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a les seues contractacions, l'IIS La Fe publica en aquest apartat de la pàgina web tota la informació relativa a la seua activitat contractual: anuncis, licitacions obertes o en curs, adjudicacions i qualsevol informació útil de tipus general.

09/2020

Secuenciación y análisis epigenético

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Secuenciación y análisis epigenético"

07/2020

Servicio de Suministro de Soporte y Mantenimiento de Infraestructura de IT

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Servicio de Suministro de Soporte y Mantenimiento de Infraestructura de IT"

05/2020

Auditoria de Calidad, Certificación y Mantenimiento

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Auditoria de Calidad, Certificación y Mantenimiento"

04/2020

Servicios de Análisis Clínicos

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Servicios de Análisis Clínicos"

03/2020

Asesoramiento y defensa jurídica

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Asesoramiento y defensa jurídica"

02/2020

Estudio de modelo de viabilidad y modelo de negocio y económico y oportunidad

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Estudio de modelo de viabilidad y modelo de negocio y económico y oportunidad"