Perfil del contractant

L'IIS La Fe és una fundació pertanyent al Sector Públic de la Generalitat Valenciana, conforme estableix l'article 5.3 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 369V. És una organització sense ànim de lucre, amb unes finalitats d'interès general de conformitat amb el previst en l'article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008.

Per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a les seues contractacions, l'IIS La Fe publica en aquest apartat de la pàgina web tota la informació relativa a la seua activitat contractual: anuncis, licitacions obertes o en curs, adjudicacions i qualsevol informació útil de tipus general.

17/2019

Suministro Material Informático

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Suministro Material Informático"

16/2019

Contrato de Servicios de Mantenimiento de Equipamiento Médico

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contrato de Servicios de Mantenimiento de Equipamiento Médico"

13/2019

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (Neg. Sin publicidad exclusividad).

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO (Neg. Sin publicidad exclusividad)."

AM/01/2019

ACUERDO MARCO SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO FISABIO-INCLIVA-IIS LA FE (AM 01-2019)

En tràmit
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "ACUERDO MARCO SUMINISTRO MATERIAL DE LABORATORIO FISABIO-INCLIVA-IIS LA FE (AM 01-2019)"

12/2019

Contratación Servicio de Suministro Equipamiento Médico

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contratación Servicio de Suministro Equipamiento Médico"

10/2019

Suministro de Reactivos de Laboratorio

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Suministro de Reactivos de Laboratorio"

9/2019

Servicio Mantenimiento Equipo de Cromatografía

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Servicio Mantenimiento Equipo de Cromatografía"