Perfil del contractant

L'IIS La Fe és una fundació pertanyent al Sector Públic de la Generalitat Valenciana, conforme estableix l'article 5.3 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 369V. És una organització sense ànim de lucre, amb unes finalitats d'interès general de conformitat amb el previst en l'article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008.

Per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a les seues contractacions, l'IIS La Fe publica en aquest apartat de la pàgina web tota la informació relativa a la seua activitat contractual: anuncis, licitacions obertes o en curs, adjudicacions i qualsevol informació útil de tipus general.

8/2019

Licitación: Suministro de Material Informático

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Licitación: Suministro de Material Informático"

7/2019

Contratación Suministro Equipamiento Laboratorio

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contratación Suministro Equipamiento Laboratorio"

6/2019

Contratación Suministro Reactivos de Laboratorio

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contratación Suministro Reactivos de Laboratorio"

5/2019

Licitación: Suministro material informático

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Licitación: Suministro material informático"

4/2019

Servicio de Mantenimiento Equipo de Secuenciación NGS NEXTSEQ500

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Servicio de Mantenimiento Equipo de Secuenciación NGS NEXTSEQ500"

3/2019

CONTRATACIÓN SUMINISTRO REACTIVOS

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "CONTRATACIÓN SUMINISTRO REACTIVOS"

02/2019

Contrato para suministro de reactivos

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contrato para suministro de reactivos"

01/2019

Contrato servicio mantenimiento y reparación equipamiento de cromatografía

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contrato servicio mantenimiento y reparación equipamiento de cromatografía"

3/2018

Contratación Gestión Laboral

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contratación Gestión Laboral"