Perfil del contractant

L'IIS La Fe és una fundació pertanyent al Sector Públic de la Generalitat Valenciana, conforme estableix l'article 5.3 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 369V. És una organització sense ànim de lucre, amb unes finalitats d'interès general de conformitat amb el previst en l'article 3 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008.

Per tal d'assegurar la transparència i l'accés públic a les seues contractacions, l'IIS La Fe publica en aquest apartat de la pàgina web tota la informació relativa a la seua activitat contractual: anuncis, licitacions obertes o en curs, adjudicacions i qualsevol informació útil de tipus general.

2/2018

Contrato para la prestación de servicios de síntesis de moléculas

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contrato para la prestación de servicios de síntesis de moléculas"

4/2017

Contrato para para los servicios de gestión fiscal

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contrato para para los servicios de gestión fiscal"

3/2017

Contratación del servicio de gestión laboral

Resolt
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "Contratación del servicio de gestión laboral"

7/2016

El objeto de esta licitación es la compra/adquisición de bienes o servicios

Adjudicat
Inici del termini de presentació:
Fi del termini de presentació:
Més informació sobre "El objeto de esta licitación es la compra/adquisición de bienes o servicios"