Intestinal inflammatory disease

El Grup Acreditat d'Investigació en Malaltia Inflamatòria Intestinal està format per un total de 15 investigadors dirigits per la Dra. Nos, que combina la seua labor d'investigació amb el càrrec de Cap del Servici de Medicina Digestiva de l'Hospital. L'activitat del grup se centra en diversos aspectes de l'estudi de la malaltia inflamatòria intestinal i es complementa amb el desenrotllament d'assajos clínics en este camp, combinant la investigació de caràcter més bàsic amb la seua aplicació clínica.
Dra. Pilar Nos Mateu

Responsable del grup:

Pilar Nos Mateu

nos_pil(ELIMINAR)@gva.es

Lider grup d'investigació

 • Pilar Nos Mateu

Investigador establert

 • Belén Beltrán Niclós

Investigador associat

 • Mariam Aguas Peris
 • Marisa Iborra Colomino

Postdoctorals

 • Ines Moret Tatay

Predoctorals

 • Guillermo Bastida Paz
 • Elena Cerrillo Bataller

Col·laboradors clínics associats

 • Adolfo Del Val Antoñana
 • Vicente Ortiz Bellver
 • Juan Antonio Ortuño Cortes

Infermer

 • Diana Muñoz Gómez
 • Luis Tortosa Seguí

AD

 • Noemí Bueno López
Foto del grup d'investigació Intestinal inflammatory disease