Anestèsia i Reanimació

Línies d'investigació

ASSAIG CLÍNIC. "EL PÈPTID NATRIURÉTICO CEREBRAL COM A MARCADOR DE RESERVA CONTRÀCTIL EN LA SÍNDROME DE BAIX GASTO CARDÍAC POSTOPERATORI. L'objectiu és determinar si este pèptid té valor pronostique en la complicació més freqüent del postoperatori dels pacients sotmesos a intervencions del cor.

ESTUDI MULTICÉNTRICO FARMACOCINÉTICA/FARMACODINÁMICA DE L'ANIDULAFUNGINA EN PLASMA I LIQUIDE PERITONEAL EN PACIENTS CRÍTICS AMB PERITONITIS SECUNDÀRIA I SOSPECHA/EVIDENCIA D'INFECCIÓ PER CÁNDIDA . ESTUDI D'EFICACIA". Determinar si el fàrmac antifungico presenta alteracions en la farmacocinética en les peritonitis a través d'un estudi de nivells en plasma i liquide peritoneal.

ASSAIG CLÍNIC "DETERMINACIÓN DELS NIVELLS PLÀSMICS D'ANTIBIÒTICS EN PACIENTS CRÍTICS DURANT EL TRACTAMENT AMB MEMBRANA D'OXIGENACIÓN EXTRACORPÓREA"; EN FASE DE PUBLICACIÓ D'ARTICLE EN INTENSIVE MEDIQUE.

OCUPACIÓ DE LA PROCALCITONINA EN EL POSTOPERATORI IMMEDIAT DEL TRASPLANTAMENT PULMONAR: ESTUDI MULTICÉNTRICO NACIONAL 2015. Investigar sobre este marcador i la seua relació amb les infeccions pulmonars en pacients altament susceptibles de presentar estes complicacions infeccioses

ESTUDI OBSERVACIONAL DEL MULTICÈNTRIC RELEVANT. INVESTIGACIÓ DEL DANY RENAL EN CIRURGIA CARDIACA. 2016.