Investigació biomèdica en imatge (GIBI 230)

El Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge (GIBI230) té com a missió potenciar i desenrotllar l'ús de les tècniques d'imatge i els biomarcadores que d'elles s'extraguen per a, per mitjà de proves de concepte i de mecanisme adequades, optimitzar l'eficiència diagnòstica i terapèutica de la imatge mèdica a través d'un abordatge multidisciplinari i multimodalidad, tant en investigació clínica assistencial com en l'experimentació animal. GIBI230 pretén també promoure els assajos clínics i la valoració objectiva de l'efecte estudiat en els que la imatge mèdica i els biomarcadores d'imatge tinguen un paper rellevant.
Dr. Luis Martí Bonmatí

Responsable del grup:

Luis Martí Bonmatí

gibi230(ELIMINAR)@iislafe.es

Lider grup d'investigació

 • Luis Martí Bonmatí

Investigador establert

 • Ángel Alberich Bayarri
 • Ignacio Blanquer Espert
 • Juan Miguel Garcia Gomez

Investigador associat

 • María Teresa Albelda Gimeno
 • Juan Carlos Frias Martinez
 • Rafael Sebastián Aguilar
 • Juan Ignacio Villaescusa Blanca

Investigador emergent

 • Alegría Montoro Pastor
 • Irene Torres Espallardo

Postdoctorals

 • Gracian Garcia Marti
 • Roberto Sanz Requena

Predoctorals

 • Enrique Ruiz Martínez
 • Amadeo Ten Esteve

Col·laboradors clínics associats

 • Raul Garcia Marcos
 • Roberto Llorens Salvador
 • Jose Joaquin Martinez Rodrigo
 • Cristina Ramírez Fuentes

AD

 • Maria De La Iglesia Vaya
 • Ana Penadés Blasco
Foto del grup d'investigació Investigació biomèdica en imatge (GIBI 230)