Pacient pluripatològic, crònic, en Atenció Primària

-Millora de l'assistència sanitària a les patologia cròniques i cures pal·liatives, buscant la millor estratègia factible en la pràctica clínica

- Control i tractament dels factors de risc cardiovascular.

- Integració de l'atenció primària i especialitzada en el maneig del pacient crònic.

Dr. Manuel Lavarias

Responsable del grup:

Manuel Lavarias Broseta

investigacionclinica(ELIMINAR)@hospitalmanises.es

Lider grup d'investigació

 • Manuel Lavarias Broseta

Investigador emergent

 • Carmen Cabañes Iranzo

Predoctorals

 • Sofia Bauer Izquierdo

Col·laboradors clínics associats

 • Dolores Alfonso Domenech
 • Carmen Barceló Dupuy
 • María Del Mar Briones Urtiaga
 • Roberto Gorgues Comas
 • Noelia Pastor Gradoli
 • Pilar Prado Herreros
 • Daniela Florentina Pruteanu
 • Esteban Rosero Arenas
 • María Carmen Valdivieso Mañas

Infermer

 • Rosa Martinez Castellano
 • Raquel Valera Lloris

Personal de suport a la gestió

 • Vanessa Carretero López
Foto del grup d'investigació Pacient pluripatològic, crònic, en Atenció Primària