Pacient pluripatològic, crònic, en Atenció Primària

Línies d'investigació

Risc Cardiovascular

Diabetis

Adherència terapèutica

Pacient Crònic

Dolor Crònic