Cirurgia digestiva i Cures perioperatories

El grup es va acreditar l'any 2016. Està integrat per 18 investigadors: 13 metges, 2 infermeres, 1 auxiliar enfremeria i 2 administratius. El grup està representat per la seva IP, el Dr. Matteo Frasson que és actualment editor de Cirurgia Espanyola, la revista quirúrgica més important a Espanya i és Responsable Europeu del grup Young de l'European Society of Coloproctology. La missió del Grup és millorar els resultats del tractament del pacient quirúrgic amb patologia del tub digestiu (esòfag-gàstrica i colorectal), benigna o oncològica. En particular, contribuir a millorar l'estadificació i avaluació preoperatòria, la tècnica quirúrgica, la gestió del període postoperatori i l'estadificació post-operatòria.