Cirurgia digestiva i Cures perioperatories

Línies d'investigació

- Fuga Anastomótica Cero La fuga anastomótica en Cirurgia Digestiva és la complicació mes dramàtica, a causa de l'elevada taxa de mortalitat que comporta a la prolongació de l'estada hospitalària, la disminució de la qualitat de vida del pacient i el pitjor resultat oncològic. Per això hem dedicat abundant esforç a l'estudi de tots els seus aspectes: prevenció preoperatòria, tècnica quirúrgica i detecció precoç

- Investigació en Càncer Colorectal i Esòfag Gàstric. El Càncer del tub digestiu és una patologia amb alta prevalença en el nostre entorn. Per això ens dediquem a estudiar canvis en la tècnica quirúrgica que puguen millorar els resultats, junt amb l'anàlisi de noves tècniques d'estadificación radiològica i anatomo-patologica

- Investigació en Patologia Inflamatòria Intestinal Estem estudiant noves tècniques radiològiques i intraoperatòries per a la correcta valoració dels pacients amb malaltia de Crohn, amb l'objectiu de millorar els resultats a curt i llarg termini dels pacients amb esta patologia

- Investigació en Tècnica Quirúrgica. Estudi de noves tècniques per a millorar els resultats funcionals i la morbiditat a curt i llarg termini després de cirurgia per malaltia benigna i maligna del tub digestiu superior i inferior

- Anatomia quirúrgica del tub digestiu. L'anatomia és la base de cirurgia i el coneixement anatòmic de la vascularització i drenatge kinfático és fonamental per a la realització d'una cirurgia radicalment oncològica. La nostra Unitat, en col·laboració amb el Grup Anatomo-Quirúrgic de la Universitat de València, està desenvolupant l'estudi de l'anatomia quirúrgica del tub digestiu, superior i inferior.

- Ús de les ones electromagnètiques en el diagnòstic de la patologia oncològica del tub digestiu. Aquesta línia d'investigació té dos objectius: el primer és estudiar la possibilitat de diagnosticar tumors colorectals de forma precoç i fiable a través de l'estudi de la refracció de les ones electromagnètiques. El segon objectiu és potenciar la transmissió d'imatge per part de les càpsules endoscòpiques, estudiant propagació de les ones electromagnètiques a través del cos humà. Tots dos estudis s'estan desenvolupant amb el Grup Iteam de la Universitat Poltècnica de València.

- Teràpia gènica en el tractament de les malalties inflamatòries intestinals: en col·laboració amb el Microcluster de teràpia Gènica de la Universitat de València s'està desenvolupant un model preclínic per a la trasnfección al còlon de gens d'interès per al tractament de la malaltia de Crohn.