Unitat de descobriment de fàrmacs (UDF)

La Unitat de Descobriment de Fàrmacs (UDF) treballa en el desenrotllament i avaluació de nous agents terapèutics dirigits a dianes moleculars específiques emprant una aproximació basada en el disseny racional de fàrmacs i la metabolòmica. Per a aconseguir estos objectius, la UDF treballa en el desenrotllament d'estratègies experimentals que permeten la identificació i caracterització de dianes farmacològiques, així com la busca de nous principis terapèutics enfront d'elles.
Dr. Antonio Pineda Lucena

Responsable del grup:

Antonio Pineda Lucena

pineda_ant(ELIMINAR)@gva.es

Lider grup d'investigació

  • Antonio Pineda Lucena

Investigador emergent

  • Leonor Puchades Carrasco

Postdoctorals

  • Martina Palomino Schätzlein

Predoctorals

  • Arturo Albors Vaquer
  • Nuria Gómez Cebrián
  • Ayelen Ianinna Rojas Benedicto

Col·laboradors clínics associats

  • Emilio Monte Boquet

Tècnics

  • Leticia Orti Pérez
  • Jorge Vallejo Ortega