Infeccions Respiratòries

Línies d'investigació

Bases epidemiològiques de les infeccions respiratòries agudes (pneumònia NAC) i cròniques (bronquiectàsies BE).

Bases epidemiològiques, moleculars i genètiques de les infeccions de les vies baixes

Immunocompetència, resposta inflamatòria i expressió gènica en les infeccions respiratòries agudes i cròniques.

Impacte en morbimortalitat cardiovascular de les infeccions respiratòries agudes (NAC) i cròniques (BE).

Drenatge pleural permanent

Selecció de pacients sotmesos a EBUS

Infecció nosocomial associada a dispositius invasius. Paper de la biopel·lícula bacteriana en la resposta clínica i microbiològica del pacient enfront de la infecció.

Aplicació de la metabolòmica i proteòmica en la detecció precoç de la biopel·lícula bacteriana formada sobre el dispositiu invasiu i el diagnòstic precoç d'infecció nosocomial.

Aplicació de les ones acústiques en la prevenció de la formació de biopel·lícula bacteriana sobre la superfície del tub endotraqueal.

Inmunoparálisis en el pacient crític. Influència en el desenvolupament d'infeccions nosocomials i infeccions oportunistes. Influència en la resposta i evolució clínica del pacient.

Farmacocinètica aplicada al pacient crític.

Innovació en dispositius relacionats amb la infecció nosocomial. Disseny d'un dispositiu de protecció del punt d'inserció dels drenatges ventriculars externs.

Innovació en el control de brots per microorganismes multiresistents. Disseny d'un dispositiu de filtració final de l'aigua basat en les propietats bactericides de partícules de ceràmica modificades.