Investigació Clínica

María Cortell Ballester
Coordinadora Àrea d'Investigació Clínica
Clinical Research Area Coordinator
investigacion_clinica(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 11 - Ext. 412607

Laura Segura Martí
Gestora de projectes i coordinadora de posada en marxa
Project Manager and Start-up coordinator
monitor1(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 67 11 - Ext. 246711 / (+34) 626 494 561 (485632)

Cristina Serrano Millán
Monitora d'assajos clínics
Clinical Research Associate
monitor5(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 11 - Ext. 412606 / (+34) 606 891 661 (485627)

Gemma Ramón Abril
Monitora d'assajos clínics
Clinical Research Associate
monitor4(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 11 - Ext. 412606 / (+34) 619 226 071 (485612)

Diana Vicente Miralles
Monitora d'assajos clínics
Clinical Research Associate
monitor7(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 11 - Ext. 412606 / (+34) 636 650 523 (485625)

Francisco Cifuentes Palacios
Monitor d'assajos clínics
Clinical Research Associate
monitor7(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 67 11 - Ext. 246711 / (+34) 636 650 523 (485625)

Francisco Casterá Brugada
Coordinador i monitor d'assajos clínics
Study Coordinator and Clinical Research Associate
monitor2(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 682 893 185 (485668)

Beatriz Alcayde Torres
Secretària Tècnica del Comité Ètic d'Investigació Clínica
Technical Secretary of the Clinical Research Ethics Committee
ceic(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 05 - Ext. 246605

Laura Consuelo Arnal
Tècnic gestió de contractes d'assajos clínics
Clinical trial contracts technician
contratos_ec(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 12 - Ext. 412608

Noelia Pérez García
Tècnic gestió documentació local assajos clínics
Clinical trials local documentation management
administracion_ec(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 12 - Ext. 412609

Concha Alegre Pérez
Tècnic servici custòdia arxius assajos clínics i suport a UICAB
Clinical trials files management and UICAB assistant
archivo(ELIMINAR)@iislafe.es
244616

Serafín Rodríguez
Assessor Jurídic del Comité Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari La Fe
Legal Advisor of the Ethics Committee
rodriguez_ser(ELIMINAR)@gva.es