Investigació clínica

En l'Hospital La Fe, Gerència és qui autoritza la signatura del document d'idoneïtat de les instal·lacions.

Per a sol·licitar la tramitació de signatures d'aquest document, el promotor/CRO pot enviar un correu electrònic a:

Laura Consuelo Arnal
Técnico gestión de contratos de ensayos clínicos
Clinical trial contracts technician
contratos_ec(ELIMINAR)@iislafe.es
(+34) 96 124 66 12 - Ext. 412608
Dirección: Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106. Torre A, planta 7ª
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Secretaría del CEIm
46026 Valencia (Spain)

En la sol·licitud haurà d'adjuntar-se el protocol de l'estudi i el model d'idoneïtat de les instal·lacions emplenat amb les dades de l'estudi. A més, en la sol·licitud han d'indicar les següents dades:

  • Nom de l'investigador principal
  • Servei de l'Hospital en el qual es realitzarà l'estudi
  • Serveis implicats que participaran en l'estudi