Investigació Clínica

Qualsevol investigador pot sol·licitar ajuda relacionada amb la realització d'assajos clínics amb medicaments o productes sanitaris i estudis EPA. La Unitat de Disseny i Realització d'Assajos Clínics té una cartera de serveis que ofereix suport als investigadors en el disseny, posada en marxa (presentació a CEIm i Agències Reguladores), així com gestió, anàlisi i redacció d'informes d'assajos clínics i projectes de recerca.

Per a sol·licitar suport pose's en contacte amb: investigacion_clinica(ELIMINAR)@iislafe.es

Documents útils per a realitzar un assaig clínic

Els investigadors de l'IIS La Fe poden trobar en la seua Àrea Personal models de documents, com a protocols o fulla d'informació a pacients, útils per a la realització d'assajos clínics amb medicaments, amb productes sanitaris o estudis observacionals.

Feasibilities

S'ha elaborat un document d'ajuda que arreplega les respostes a les preguntes més freqüents que els promotors fan sobre la història clínica electrònica, serveis col·laboradors en assajos clínics, instal·lacions, equips, calibratges, temps de signatures de contractes, CEIm, etc. Consulte en la seua Àrea Privada.

Rangs laboratori

Consulte en Àrea Privada.

Sol·licitud accés mòdul gestió Assajos Clínics Mizar

El mòdul de gestió d'assajos clínics de Mizar és una eina útil per al registre, seguiment i organització de pacients participants en assajos clínics, ja que integra les dades identificatives de l'assaig clínic, el personal investigador i els pacients participants en el mateix.

Aquesta eina permet que qualsevol facultatiu de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe identifique si un pacient està participant en un assaig clínic i podrà conèixer les dades identificatives de l'assaig, així com qui és l'investigador responsable i les seues dades de contacte.

Complint amb la llei de protecció de dades, aquesta aplicació informàtica també permet l'accés restringit a les històries clíniques de pacients d'assaig per part d'agents externs implicats en un assaig clínic, com a monitors, auditors i study coordinators/data managers.

  • Per a sol·licitar accés al mòdul d'assajos clínics de Mizar per a investigadors i study coordinators/data managers de l'IIS Hospital La Fe, pose's en contacte amb: administracion_ec(ELIMINAR)@iislafe.es
  • Per a sol·licitar accés per a personal extern (monitors/auditors...), l'investigador principal/study coordinator ha de sol·licitar accés a la Subdirecció de Sistemes d'Informació de l'Hospital U. i P. La Fe (*hipervínculo a intranet amb els documents de sol·licitud i el correu electrònic al que han d'enviar-los: hnf_informatica(ELIMINAR)@gva.es

Sala monitoratge

En la planta baixa de la torre A de l'IIS La Fe disposem d'una sala per a monitoratge amb ordinador amb accés a Orion Clinic i Mizar.

Amb un termini de 10/15 dies abans d'una visita de monitoratge, pot sol·licitar disponibilitat de la sala per correu electrònic: administracion_ec(ELIMINAR)@iislafe.es

Custodia d’arxius d’assajos tancats

L'IIS La Fe disposa d'un servei de custòdia d'arxius d'assajos clínics tancats, pot sol·licitar-ho per correu electrònic: archivo(ELIMINAR)@iislafe.es

Cursos Bona Pràctica Clínica

Realitzem cursos de Bona Pràctica Clínica destinats a residents i personal de l'hospital.

La inscripció es realitza a través d'Aula Fe, i poden sol·licitar més informació per correu electrònic: monitor5(ELIMINAR)@iislafe.es