Suport a la investigació

Plataformes Científico Tecnològiques

Unitat de Farmacogenètica

Científic responsable:

Salvador Aliño PH.D.

mjose_herrero(ELIMINAR)@iislafe.es

Técnico Responsable
Mª José Herrero, Ph.D.
Teléfono
(96) 124 66 75