CONTRATO Técnico superior de laboratorio en diagnóstico clínico

Resolta
Número de referència:
59/2018
Titulació requerida:
Técnico superior de laboratorio en diagnóstico clínico
Termini de presentació:
10/07/2018 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases - Resolución