CONTRATO Ciclo Formativo Grado Superior/ Bachillerato

Oberta
Número de referència:
73/2018
Titulació requerida:
Ciclo Formativo Grado Superior/ Bachillerato
Termini de presentació:
26/07/2018 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases

*Els camps son obligatoris

Informació personal
Titulació acadèmica exigible per a la convocatòria

Recorde que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'incorpore, determinarà la impossibilitat de continuar en el procés de selecció, i podria ocasionar que no puga presentar-se a noves convocatòries en un període de 6 mesos.

Arxius

Màxim 15Mb entre els 4 arxius

Una vegada enviada la sol·licitud juntament amb la documentació, aquesta no podrà ser modificada ni reemplaçada.