CONTRATO - University Degree Engineering and Architecture. Biomedical Engineering/Health; Telecommunication Engineering; Electronic Engineering; Computer Engineering; Information Systems Engineering; Telematics Engineering; Physics; Mathematics

Resolta
Número de referència:
19/2019
Titulació requerida:
- University Degree Engineering and Architecture. Biomedical Engineering/Health; Telecommunication Engineering; Electronic Engineering; Computer Engineering; Information Systems Engineering; Telematics Engineering; Physics; Mathematics
Termini de presentació:
21/02/2019 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases - Resolución