CONTRATO Técnico de laboratorio

Resolta
Número de referència:
127/2019
Titulació requerida:
Técnico de laboratorio
Termini de presentació:
28/12/2019 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases - Resolución