CONTRATO Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico

Resolta
Número de referència:
147/2020
Titulació requerida:
Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico
Termini de presentació:
02/01/2021 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases - Resolución