CONTRATO Técnico Superior de Laboratorio

Resolta
Número de referència:
22/2018
Titulació requerida:
Técnico Superior de Laboratorio
Termini de presentació:
09/03/2018 Reducció del termini degut a la necessitat del servici
Documentació:
Bases - Resolución