Treball

Des de l'any 2015, l'IIS té el segell "HR Excellence in Research" de la Comissió Europea.

L'IIS La Fe declara el seu compromís amb el desenvolupament de polítiques intregradores de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. Un compromís recollit en el Pla d'Igualtat 2012-2021.

Contratación de un/a Enfermero/a con Master

Resolta
Número de referència:
83/2022
Termini de presentació:
07/07/2022
Documentació:

Contratación de un/a Ingeniero/a de Organización Industrial

Resolta
Número de referència:
82/2022
Termini de presentació:
07/07/2022
Documentació:

Contratación de un/a Diplomado/a-Graduado/a en Enfermería

Resolta
Número de referència:
81/2022
Termini de presentació:
07/07/2022
Documentació:

Contratación de un/a Técnico/a Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico

Resolta
Número de referència:
80/2022
Termini de presentació:
07/07/2022
Documentació:

Contratación de un/a Data Manager en prácticas.

Resolta
Número de referència:
79/2022
Termini de presentació:
07/07/2022
Documentació:

Contratración de un/a Licenciado/a en Medicina Especialista en Pediatría

Tancada pendent d’avaluar
Número de referència:
78/2022
Termini de presentació:
15/09/2022
Documentació:

Contratación de un/a Graduado/a en Enfermería

Resolta
Número de referència:
77/2022
Termini de presentació:
30/06/2022
Documentació:

Contratación de dos puestos de Data Manager

Resolta
Número de referència:
76/2022
Termini de presentació:
30/06/2022
Documentació:

Contratación de un/a Medico/a Especialista en Cardiología

Resolta
Número de referència:
75/2022
Termini de presentació:
15/06/2022
Documentació:

Contratación de un/a Licenciado/a en Medicina Especialista en Aparato Digestivo

Resolta
Número de referència:
73/2022
Termini de presentació:
15/06/2022
Documentació: