Treball

Des de l'any 2015, l'IIS té el segell "HR Excellence in Research" de la Comissió Europea.

L'IIS La Fe declara el seu compromís amb el desenvolupament de polítiques intregradores de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. Un compromís recollit en el Pla d'Igualtat 2012-2021.

Contratación de un/a Project Manager en Reumatología

Resolta
Número de referència:
146/2021
Termini de presentació:
30/12/2021
Documentació:

Contratación de un/a Técnico/a Superior en Administración y Finanzas

Resolta
Número de referència:
145/2021
Termini de presentació:
28/12/2021
Documentació:

Contratación de un Técnico/a Superior de Imagen para el Diagnóstico

Resolta
Número de referència:
144/2021
Termini de presentació:
25/12/2021
Documentació:

Contratación de un/a Licenciado/a en Medicína Especialista en Aparato Digestivo.

Resolta
Número de referència:
143/2021
Termini de presentació:
15/12/2021
Documentació:

Contratación de un/a Investigador/a No Doctor

Resolta
Número de referència:
142/2021
Termini de presentació:
10/12/2021
Documentació:

Contratación de un/a Investigador/a No Doctor

Resolta
Número de referència:
141/2021
Termini de presentació:
10/12/2021
Documentació:

Contratación de un/a Study Coordinator

Resolta
Número de referència:
140/2021
Termini de presentació:
10/12/2021
Documentació:

Contratación de un Ingeniero/a de Organización Industrial

Resolta
Número de referència:
139/2021
Termini de presentació:
27/11/2021
Documentació:

Contratación de un puesto de Grado en Biotecnología

Resolta
Número de referència:
138/2021
Termini de presentació:
25/11/2021
Documentació:

Contratación para un puesto de Graduado/a en Biología proyecto

Resolta
Número de referència:
137/2021
Termini de presentació:
13/11/2021
Documentació: