Talent

Courses and seminars

Seminars

Valor de la citogenética en la leucemia mieloblástica aguda

Auditorium IIS La Fe (Torre A). Hospital Uinversitari i Politècnic La Fe

8.30 horas