Talent

Convocatorias OPE

Convocatorias correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Estabilización y Relación de Puestos de Trabajo
(RPT)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d'Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s'aproven les bases per les quals es regiran els processos selectius, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització. [2022/11732]