Talent

Convocatòries OPE

Convocatòries corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització i Relació de Llocs de treball (RLT)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d'Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s'aproven les bases per les quals es regiran els processos selectius, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització. [2022/11732]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es van aprovar les bases per les quals s'han de regir els processos selectius mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització (DOGV 9489, 14.12.2022). [2023/1586]

Per a qualsevol dubte que puga sorgir durant el procés d'inscripció, per favor, envie un correu electrònic a la següent adreça ope_estabilizacion@iislafe.es i respondrem al més prompte possible. No obstant això, si no rep resposta en un termini màxim de dos dies hàbils pot cridar a un dels següents números de telèfon 628832206 - 616105327, l'horari d'atenció dels quals és de 08.00 h. a 15.00 h.

En cas de dubte, incidències o errors tècnics, haurà d'incloure's en la comunicació una descripció detallada del dubte, incidència o error en qüestió i, si escau, acompanyar-la de la corresponent captura de pantalla per a proporcionar la solució en el termini més breu possible.

No s'atendran dubtes o incidències que es remeten a una altra adreça de correu electrònic diferent o un altre número de telèfon.