Talent

Convocatòries OPE

Convocatòries corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització i Relació de Llocs de treball (RLT)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d'Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s'aproven les bases per les quals es regiran els processos selectius, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització. [2022/11732]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de desembre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), per la qual es van aprovar les bases per les quals s'han de regir els processos selectius mitjançant el sistema de concurs de mèrits, de les places derivades dels processos d'estabilització (DOGV 9489, 14.12.2022). [2023/1586]