Comissió d'Investigació

L'IIS La Fe compta amb el suport d'una Comissió d'Investigació per a la presa de decisions sobre els projectes i iniciatives de recerca.

President:
Dr. Rafael Botella

Vicepresidents:
Dra. Maria Dolores Hernández y Dr. Luis Bataller.

Vocals:

  • Francisco Javier Pemán
  • Luis Martínez Dolz
  • Juan Francisco Merino
  • Teresa Sevilla
  • Miguel Ángel Sanz
  • Bernardo Valdivieso
  • Nicolás Garrido
  • Teresa Donato
  • Francisco Martínez