Comitè d'Innovació

El Comitè d'Innovació té la missió d'assessorar a la Direcció de l'Institut en la planificació de la Innovació en l'IIS La Fe, impulsant i fomentant la generació d'una Cultura de la Innovació.

President:
Dr. Antonio Pineda

Vicepresident:
Dr. José María Millán

Secretària:
Mariana Reina

Miembros:

  • Dr. Agustín Lahoz
  • María Cortell
  • Rosario Pellejero
  • Elena Carrió
  • María Carmen Herranz
  • Silvia Sánchez