Portal de transparència

Informació general

Termini mitjà de pagament

El període mitjà de pagament a proveïdors, en l'IIS s'estableix per a l'any 2016 en 29,71 dies complint amb l'establit en la disposició addicional primera de la llei orgànica 9/2013.

Responsable Portal de Transparència

Dr. José María Millán
fundacion_lafe(ELIMINAR)@gva.es