Innovació

L'Àrea d'Innovació/OTRI de l'IIS La Fe facilita la transferència, comercialització i aplicació en la pràctica clínica del coneixement generat en l'Institut mitjançant el foment de la cultura de la innovació en el Departament de Salut València La Fe, així com la dinamització de la col·laboració entre el personal investigador i la resta d'agents del Sistema Ciència-Tecnologia-Empresa. L'objectiu és acostar les capacitats científiques i els assoliments tecnològics des dels centres generadors de coneixement a la societat, completant així l'eix recerca bàsica, recerca clínic-aplicada, valorització i transferència al sector productiu en l'àmbit de la recerca mèdic-hospitalària.

Àrea d'Innovació forma part, des de la seua creació en 2010 de la Xarxa ITEMAS, actualment Plataforma d'Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (ITEMAS), finançada per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Unitat Científica d'Innovació Empresarial (UCIE)

La UCIE és una nova unitat l'objectiu de la qual és constituir un nexe entre el que s'investiga i desenvolupa el IIS La Fe i el teixit empresarial valencià a través de la col·laboració amb els instituts tecnològics. Els recursos necessaris per al funcionament de la UCIE són aportats per l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI).

Contacte

Elena Carrió
elena_carrio(ELIMINAR)@iislafe.es
Telf: +34 961 246 609 (412617)