Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat de direcció en el qual estan presents, a més de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de l'Hospital Universitari i Politècnic de València, entitats i persones representatives de la societat de la Comunitat Valenciana.

Presidenta:
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
Sra. Ana Barceló Chico

Vicepresidenta:
Gerent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra.. Mónica Almiñana Riqué

Secretària:
Directora Mèdica de l'Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Dra. Eva Salvo Marco

Tresorera:
Director Econòmico de l'Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Sr. Alberto Soto Martínez

Vocals:

 • Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sis­tema Sanitari Públic
  D. Narcís Vázquez Romero
 • Directora General de Investigació, Innovació, Tecnologia y Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila Peñalver
 • Directora General de Eficiència y Règim Econòmic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Carmelina Pla Silvestre
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontolo­gia de la Universitat de València
  Dr. Francisco Javier Chorro Gascó
 • Rector de la Universitat Politècnica de València
  D. Francisco J. Mora Mas