Innovació col·laborativa

L'IIS La Fe manté diferents aliances estratègiques per a fomentar la cooperació en R+D+i entre les institucions.

UPV Pla d'Acció 2017 UPV-La Fe 

La finalitat d'aquesta convocatòria és recolzar i impulsar la realització de projectes d'investigació i innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal científic d'ambdues entitats, així com enfortir la col·laboració entre investigadors i professionals de la UPV i de l'Hospital Poltècnic i Universitari La Fe-Institut d'Investigació Sanitària La Fe en el marc de les activitats del Campus de Excelencia Internacional VLC Campus i de la plataforma Itemas afavorida pel ISCIII.

ConvocatÒriEs - AJUDES a la investigació de L’IIS La Fe


Programa VLC-BIOMED "Foment Cooperació R+D+i" UV-LA FE  

L'objectiu d'aquest programa és fomentar una col·laboració estreta multidisciplinària entre investigadors de ciències de la vida, investigadors de ciències socials o investigadors de perfil d'enginyeria, amb investigadors de perfil biomèdic. Tenint com a precedents els èxits de les accions en col·laboració desenvolupades en 2014 i 2015, l'Hospital Universitari i Politècnic - Institut d'Investigació Sanitària La Fe i la Universitat de València posen de nou en marxa el Programa VLC-BIOMED per al foment de la Cooperació en R+D+i entre ambdues institucions.

ConvocatÒriEs - AJUDES a la investigació de l’IIS La Fe


Pla d'Acció 2017 per al Foment de la Cooperació en R+D+i entre La Fe i REDIT (Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana) 

Els objectius del Pla d'Acció són acostar als professionals i tecnòlegs de REDIT i als investigadors i personal facultatiu de l'Hospital Politècnic i Universitari La Fe-IIS La Fe, així com a empreses de l'àmbit de les tecnologies mèdiques i sanitàries per a estimular noves col·laboracions en R+D+i, i promocionar l'engegada de projectes conjunts.

ConvocatÒriEs - AJUDES a la investigació de l’IIS La Fe