Serveis

L'activitat investigadora de l'IIS La Fe disposa una àmplia xarxa es serveis de suport, a través de les Unitats cientificotecnològiques i les Àrees de Gestió, amb personal tècnic especialitzat de suport i assessorament.