L'IIS La Fe

Acreditacions i certificacions

El IIS La Fe és un centre reconegut internacionalment per l'excel·lència de la seua investigació. Des de l'any 2009 compta amb l'acreditació atorgada per l'Institut de Salut Carles III. També s'han vist reconegudes la gestió de la qualitat i de la innovació i l'excel·lència en recursos humans, entre altres acreditaciones i certificacions.

Acreditació ISCIII


EL IIS La Fe va ser acreditat com a Institut d'Investigació en Salut (IIS) per l'Institut de Salut Carles III (ISCIII) l'any 2009. Aquesta acreditació reconeix la investigació traslacional d'excel·lència realitzada en el centre. L’IIS La Fe va ser un dels primers 5 centres a Espanya a ser acreditat i ha renovat l'acreditació en 2014 i en 2019, segons el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària.


Sistemes de Gestió de la Innovació

L’IIS La Fe va renovar en 2021 la Certificació UNEIX 166002:2014 Gestió de la R+D+i: Requisits del Sistema de Gestió de la R+D+i, després de l'auditoria positiva d’AENOR. L’IIS La Fe va obtindre per primera vegada el certificat del seu Sistema de Gestió de la R+D+i en 2016 i aquesta és la cinquena auditoria superada. Aquest segell acredita que l’IIS La Fe compleix amb els requisits de la Norma UNE 166002:2014 per a les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació en l'àmbit de les ciències mèdiques (ciències clíniques, patologia, medicina interna, cirurgia), ciència dels ordinadors i tecnologia d'instrumentació aplicades a les ciències de la salut.

CERTIFICAT UNE 166002:2014 GESTIÓ DE LA I+D+I: REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA I+D+I

CONSULTA LA POLÍTICA DE QUALITAT


HRS4R

El IIS La Fe va rebre en 2015 el segell europeu d'excel·lència 'HR Excellence in Research'. Aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís de millora contínua de les nostres polítiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per al reclutament d'investigadors de prestigi.

ESTRATÈGIA HRS4R


UCC+I

L’IIS La Fe forma part, des de febrer de 2021, de la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i) com a membre acreditat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECyT).

UCC+I IIS La Fe