Comitè Científic Extern

Aquest comitè assessora a l'IIS La Fe en les prioritats d'investigació i directrius d'execució, sobre els programes i activitats de foment i difusió de la recerca, informa al Patronat sobre la gestió de l'IIS, proposa iniciatives per a la seua constant millora, vetla pel progrés i resultats de recerca i supervisa els plans de formació proposats per l'Institut.

Està format per reconeguts investigadors de l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut, en els seus vessants bàsica i clínica:

President:
Juan Tamargo Menéndez: Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Vocals:

 • Dr. Eduard Gratacós
  Director de BCNatal
 • Eugenio Santos
  Centre de Recerca del Càncer, Universitat de Salamanca-CSIC
 • Oriol Bachs Valldeneu
  Professor de la Unitat Organitzativa del Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
 • Isidre Ferrer Abizanda
  Hospital Universitari Bellvitge, Catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona.
 • Dra. Coral Barbas
  Directora del Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO)