Investigació

Comités ètics

Són els òrgans encarregats de vetlar pel compliment de les disposicions ètiques i legals de la investigació que es duen a terme en l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe.