Oficina Internacional

L'Oficina Internacional del IIS La Fe és una unitat integrada en l'Àrea Científica que engloba aspectes de gestió, cientificotècnics, i de consultoria internacional.

La seua missió és proporcionar la promoció, suport i gestió efectiva de l'acció internacional de l'IIS La Fe, mitjançant l'assessorament científic qualificat als grups de recerca de l'Institut, impulsar la internacionalització de l'activitat que es realitza en el mateix, les aliances estratègiques i la captació de fons públics i privats a nivell internacional, així com de l'execució d'actuacions concretes i definides per a una efectiva internacionalització.

En definitiva, aconseguir la presència de l'IIS La Fe a nivell mundial, no solament a Europa a través de la participació en programes de finançament europees, sinó a Estats Units, Llatinoamèrica, Canadà, Àfrica, a través de la participació en programes competitius internacionals i l'ús d'aproximacions i eines d'internacionalització de les línies, productes i serveis de recerca i innovació amb major potencial de l'IIS La Fe.

Ana Blanco Sánchez
+34 961 246 617 (246617)
international(ELIMINAR)@iislafe.es

Human Resources Strategy for Researchers of IIS La Fe

The European Commission has adopted the European Charter for Researchers and the Code of Conduct  for the Recruitment of Researchers, as key elements in the European Union's policy to make research an attractive career giving individual researchers the same rights and obligations wherever they may work throughout Europe.

The Medical Research Institute of the Hospital La Fe (IIS La Fe) has signed the Letter of Endorsement of the Charter & Code.This Declaration of endorsement by employers and funders of IIS La Fe will be followed by a concrete action plan for the implementation of the Charter & Code principles within the framework of the "Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter & Code". 

IIS La Fe was awarded with 'HR Excellence in Research' as a provider of a stimulating and favourable work environment. This award reflects our commitment to continuously improve our human resource policies in line with the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.

Current International Research Projects