Investigació Clínica

L'Àrea d'Investigació Clínica (AIC) gestiona, desenvolupa i col·labora en Estudis Clínics promoguts tant per la Indústria farmacèutica com per l'IIS La Fe i els seus investigadors, amb l'objectiu de consolidar els assajos clínics sense interès comercial i potenciar els assajos clínics de promotors privats.

A més, disposa d'una unitat de suport a la recerca, la Unitat d'Investigació Clínica i Activitat Biològica (UICAB). Aquesta és una unitat especialitzada en la realització d'assajos clínics tant en adults com en pediatria, integrada funcionalment en l'hospital, que compta amb personal d'infermeria i tècnics de laboratori especialitzats en assajos clínics.

Unitat de Disseny i Realització d'Assajos Clínics

Aquesta Unitat té la finalitat de recolzar i orientar a investigadors i promotors interessats en la posada en marxa d'estudis clínics, posant a la seua disposició serveis de suport científic, metodològic, ètic-legal, clínic, logístic i de gestió de projecte que inclouen la coordinació i monitoratge. Està integrada en la Plataforma d'Unitats d'Investigació Clínica i Assajos Clínics Espanyola (SCReN) de l'ISCIII com UICEC-IISLaFe, i es va crear amb l'ajuda obtinguda de la iniciativa dels Ministeris de Sanitat i Consum i de Ciència i Innovació per a constituir estructures de suport a la recerca.

Unitat de Gestió d'Estudis Clínics

Aquesta Unitat realitza tasques administratives de gestió de documentació i contractes d'estudis clínics. També dóna suport administratiu a la secretaria del Comitè d'Ètica de la Recerca amb medicaments (CEIm) i del Comitè d'Ètica Extern de Biobancos i Col·leccions d'Investigació.

CRUNIT

Està formada per un equip de treball amb especialització en assajos clínics, que inclouen project manager, monitors (CRA), study coordinators, data managers i personal administratiu de suport i per a la gestió de contractes, la qual cosa permet treballar com una CRO (Clinical Research Organization) i oferir un servei íntegre en assajos clínics en totes les seues fases a promotors comercials.