Investigació

Investigació Clínica

Suport

La investigació clínica és un àmbit fonamental de l'activitat investigadora de qualsevol institució dedicada a la investigació biomèdica i una de les principals àrees d'activitat de l’IIS La Fe. L’IIS La Fe ofereix suport per a la posada en marxa i tramitació de tota la documentació necessària per a dur a terme estudis clínics comercials i independents.