Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de caràcter executiu nomenat pel Patronat. És competent per a la posada en marxa de les iniciatives de recerca, projectes i programes de formació, assignació de recursos materials i pressupostaris, seguint les prioritats i directrius del Patronat.

Presidenta:
Gerent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Sra. Mònica Almiñana

Secretària:
Directora Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra. Mª Jesús Arilla

Vocals:

 • Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila
 • Directora Econòmica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Rosaura Folch
 • Director de l'Àrea Docent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Vicente Garrigues
 • Director de Planificació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Bernardo Valdivieso
 • Directora d'Infermeria de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Ana Mª Vivas
 • President de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dr. Rafael Botella
 • Vicepresident de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dr. Luis Bataller
 • Vicepresidenta de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dra. Dolores Hernández
 • Investigadora Emèrita de l'IIS La Fe
  Dra. Victoria Castel
 • Científic nominat per la Comissió d'Investigació de l'IIS La Fe
  Dr. Miguel A. Sanz
 • Vicerector de Recerca de la Universitat Politècnica de València
  D. José E. Capilla
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
  Dr. Francisco Javier Chorro
 • Coordinador institucional de la Delegació del CSIC en la Comunitat Valenciana
  Dr. José Pío Beltrán Porter
 • Director General Fundación IVI
  Dr. Nicolás Garrido Puchalt
 • Director Gerent de la Fundació La Fe
  Dr. Javier S. Burgos Muñoz