L'IIS La Fe

Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de caràcter executiu nomenat pel Patronat i compost per un president. És competent per a la posada en marxa de les iniciatives d'investigació, projectes i programes de formació, assignació de recursos materials i pressupostaris, seguint les prioritats i directrius del Patronat.

President:
Gerent de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Dr. José Luís Poveda Andrés.

Vicepresident:
Directora general d’Investigació i Innovació de la Conselleria de Sanitat. Dra. Mariola Penadés Fons.

Secretaria:
Directora Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Dra. Asunción Perales Marín.

Vocals:

 • Director General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures. Pedro Manuel López Redondo.
 • Director Econòmic de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Alejandro Colomer Real.              
 • Director Científic IIS La Fe i President Comissió d'Investigació. Dr. Guillermo Sanz Santillana.
 • Director de Docència de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Dr. José Andrés Román Ivorra.    
 • Directora d’Infermeria del Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Ana Regueira Artero.  
 • Director Mèdic d’Atenció Primària Departament La Fe. Dr. Carlos Ramírez Pérez.   
 • Degana Facultat de Medicina i Odontologia UV. Prof. Amparo Ruiz Saurí.        
 • Vicerector d'Innovació i Transferència-UPV. Dr. Salvador Coll Arnau.
 • Director Gerència Fundació IVI. Dr. Nicolás Garrido Puchalt.              
 • Científic Investigador Emèrit. Dr. Miguel Ángel Sanz Alonso.           
 • Comissió d’Investigació de l’IIS La Fe. Dr. Rafael Botella Estrada i Dr. José María Millán Salvador.
 • Directora Gerent IIS La Fe. María José Carrión Martínez.