Talent

HRS4R

L’IIS La Fe ha rebut el segell europeu d'excel·lència 'HR Excellence in Research'. Aquest reconeixement reflecteix el nostre compromís de millorar contínuament les nostres polítiques de recursos humans en línia amb la Carta Europea d'Investigadors i el Codi de Conducta per al reclutament d'investigadors de prestigi.

QUÈ SÓN LA CARTA I EL CODI

La Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors són els documents de la Unió Europea que marquen les directrius perquè les universitats i institucions d'investigació europees milloren les condicions de treball i ocupació per als investigadors, fent més atractiva la carrera investigadora a Europa.

La Carta Europea de l'Investigador aborda les funcions, responsabilitats i drets dels investigadors i els seus ocupadors. El seu objectiu és garantir que la relació entre les parts contribuïsca positivament al procés de creació, transferència i intercanvi de coneixements i al desenvolupament professional dels investigadors. La Carta conté 40 principis que defineixen les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les entitats que els empren i/o financen. S'agrupen en 4 àrees:

  1. Contractació oberta i transparent basada en mèrits
  2. Aspectes ètics i professionals
  3. Condicions de treball i seguretat
  4. Formació i desenvolupament professional

El Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors té com a objectiu millorar la contractació i garantir que els processos de selecció siguen justos i transparents. Proposa diversos mitjans per a avaluar els mèrits, tenint en compte no sols el nombre de publicacions, sinó una gamma més àmplia de criteris d'avaluació, com l'ensenyament, la supervisió de persones, el treball en equip, la transferència de coneixements, la gestió i la divulgació científica.

L’IIS La Fe ha signat la Carta d'Aprovació de la Carta i el Codi. Aquesta declaració d'aprovació per part dels ocupadors i patrocinadors de l’IIS La Fe ha culminat amb un pla d'acció concret per a la implementació dels principis de la Carta i el Codi dins del marc de l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors que incorpora la Carta i el Codi".

Enllaços d'interés

Documentació associada