Societat

Notícies

Institucional

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de l'IIS La Fe renova el certificat d'acreditació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I) de l’IIS La Fe ha superat el procés de renovació com a membre acreditat de la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i) espanyoles, un segell promogut per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència i Innovació des de 2012.

La Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) ha atorgat a l’IIS La Fe el segell d'Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) per la seua tasca divulgativa, després d'haver superat els requisits sol·licitats. L’IIS La Fe es converteix, així, en un membre acreditat més de la Xarxa de UCC+i que integren al voltant de 80 organismes de tota Espanya. Concretament, l’IIS La Fe s'integra en les modalitats 1, 2 i 3 com a Unitat de Cultura Científica i de la Innovació que realitza comunicació de la R+D+i, divulgació general de coneixement científic i tecnològic i assessorament i formació del personal investigador en difusió de la ciència i la tecnologia.

La UCC+I IIS La Fe, que es va certificar per primera vegada en 2021, actua d'intermediària entre l’IIS La Fe i la ciutadania, amb l'objectiu principal de promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d'activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc. En aquest sentit, aquestes unitats s'han convertit en un dels principals agents en la difusió i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya i constitueixen un servei clau per a millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics de la societat en general.

La UCC+I IIS La Fe compta amb un Pla de Comunicació i Divulgació per al disseny i realització de les activitats destinades a la societat en general. Aquestes activitats són possibles gràcies a la col·laboració de les investigadores i investigadors de l’IIS La Fe que col·laboren amb l'Àrea de Comunicació i Difusió de la Ciència en la planificació i execució d'activitats divulgatives amb diferents col·lectius, presentació de resultats de la investigació a la societat i formació.

Entre les activitats destacades que es desenvolupen anualment en l’IIS La Fe des de la coordinació de la UCC+I destaquen la Nit Europea dels Investigadors, els tallers amb associacions de pacients El teu hospital investiga, les jornades formatives Compte Ciència, formació en comunicació i divulgació i el PhD Day que, des de l'any passat reuneix el col·lectiu predoctoral l’IIS La Fe, així com la comunicació dels resultats de la R+D+i dels grups d'investigació del centre.

La Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i) té com a objectiu fomentar l'intercanvi d'experiències i la cerca de sinergies entre entitats, la qual cosa millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l'optimització de recursos. L'objectiu del registre és establir els requisits mínims que ha de complir una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació per a poder ser considera com a tal, segons apareixen en el Llibre blanc de les UCC+i i, d'aquesta manera, passar a formar part del directori de UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, coordinadora de la Xarxa.

Tags:

UCC+i