Societat

Notícies

Institucional

El IIS La Fe activa la Comissió Ciutadana per a l'avaluació dels projectes de la convocatòria d'Ajudes María Jordá Sanz

La iniciativa té com a objectiu involucrar a la societat en la presa de decisions sobre la investigació a través de l'avaluació de projectes per al seu finançament.

Està formada per representants d'associacions de pacients, empresariat, col·lectius socials, gestors sanitaris i sector educatiu no universitari..


L'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (*IIS La Fe) ha posat en marxa una iniciativa pionera de participació ciutadana que té com a objectiu acostar a la societat al món de la investigació biomèdica des de l'avaluació de projectes científics.

Per a això s'ha creat la Comissió Ciutadana del *IIS La Fe (*CCiu *IIS La Fe), que està formada per representants d'associacions de pacients, empresariat, col·lectius socials, gestors sanitaris i sector educatiu no universitari. Este grup de 5 ciutadans avaluarà les propostes que s'han presentat a la convocatòria interna d'Ajudes María Jordá Sanz per a la investigació en cardiologia i oncologia del *IIS La Fe.

La implicació d'associacions de pacients en l'avaluació de projectes és una pràctica habitual en entitats d'investigació, però la Comissió Ciutadana del *IIS La Fe fa un pas més i incorpora diferents col·lectius sense relació amb la investigació biomèdica, com a agents clau no científics. L'objectiu és comptar amb una comissió diversa i representativa de tots els àmbits de la societat.

Este projecte planteja que la participació ciutadana siga activa, continuada i rellevant en un format que servisca per a millorar la relació ciència-societat. La finalitat també és augmentar el coneixement de la ciutadania sobre la realitat de la ciència i els seus processos, escoltar i implicar agents no científics, facilitar la transparència i generar nous espais de participació ciutadana.

  

Investigació en participació ciutadana

La composició, funcionament i procediment de la CCiu IIS La Fe estan basats en l''Estudi  Delphi sobre la creació d'una comissió ciutadana per a l'avaluació de projectes d'investigació' desenvolupat pel IIS La Fe i l'Institut d'Estudis de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Salamanca (ECYT-USAL). Amb este treball s'ha recaptat i consensuat l'opinió d'un panell d'experts sobre les seues actituds cap a la participació ciutadana, així com d'aspectes concrets relacionats amb el funcionament i les característiques d'una eventual comissió.

La informació, recollida a través d'este treball, ha servit per a redactar les bases de la I Convocatòria d'Ajudes María Jordá en el seu apartat relatiu a l'articulació d'una comissió ciutadana per a l'avaluació de les propostes presentades. Segons estes bases, la Comissió Ciutadana avaluarà una memòria específica centrada en la comunicació i divulgació del projecte i l'explicació de l'impacte social.

El pes total de l'avaluació ciutadana serà d'un 15% de la puntuació total i els projectes que avalue la comissió hauran hagut de superar una puntuació tècnica mínima que garantisca la qualitat de la proposta.

Amb esta experiència, el IIS La Fe elaborarà un manual que establisca recomanacions entorn de la participació ciutadana en l'avaluació de projectes d'investigació, que podrà utilitzar-se tant internament, dins del propi IIS La Fe, com en altres instituts que desitgen posar en marxa iniciatives similars.

Convocatòria amb participació ciutadana

La primera intervenció de la Comissió Ciutadana com a avaluadora de projectes es durà a terme amb motiu de les Ajudes María Jordá Sanz per a la investigació en cardiologia i oncologia. Estes ajudes naixen de l'herència solidària de María Jordá Sanz, una costurera valenciana que va deixar expressament en el seu testament el desig que el seu llegat es destinara a la promoció de la investigació en els camps d'oncologia i cardiologia.

Deixar un llegat solidari a una institució sense ànim de lucre com el IIS La Fe, la fi de la qual és la investigació biomèdica en benefici de la societat, és un acte de generositat que contribuïx a millorar la vida de les persones a mitjà i llarg termini. Sota esta premissa, el IIS La Fe vol fer un pas més en la col·laboració entre ciència i societat. Tenint en compte que l'herència de María Jordá és un impuls a la investigació directe des de la societat, el IIS La Fe ha decidit involucrar a la ciutadania en el procés d'avaluació d'estes ajudes internes.