Investigació

Convocatòries

Marató TV3 convocatòria de recerca en salut sexual i reproductiva

Tancada

Privades

Entitat convocant
Marató TV3
Termini de presentació
7 de marzo de 2024

Els treballs candidats seran avaluats en un rigorós procés coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), del Departament de Salut, en què participaran professionals experts d'àmbit internacional en salut sexual i reproductiva. Aquesta avaluació permetrà determinar com es distribueixen els fons recaptats en La Marató 2023, segons l'excel·lència dels treballs presentats. El resultat de l'avaluació el farà públic el Patronat de la Fundació a partir de la proposta de la Comissió Assessora Científica, durant l'últim trimestre del 2024.

TERMINI DE PRESENTACIÓ INTERN: 5 de març de 2024

TERMINI PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT CONVOCANT: 7 de març de 2024

MOLT IMPORTANT: S'ha d'informar l'àrea pertinent (Àrea Científica) de la participació en qualsevol convocatòria. Qualsevol proposta entregada sense la prèvia aprovació de l'àrea pertinent correrà el risc de no ser acceptada. Així mateix, conforme a la normativa de costos indirectes (overheads) us recordem que en les memòries econòmiques que es presenten en la sol·licitud haurà d'incorporar este import si no apareix especificat en les bases.

convocatorias(ELIMINAR)@iislafe.es

BASES